Workshops voor schoolteams

We hebben verschillende workshops ontwikkeld voor schoolteams in het basisonderwijs. Deze workshops dragen bij aan uitdagend, inspirerend onderwijs en zijn praktisch en goed inpasbaar op een studiedag die in het teken staat van opbrengstgericht leren, betrokkenheid bij leerlingen vergroten of krachtig onderwijs.

Algemene workshops
Wij bieden het team maar ook individuele leerkrachten een enthousiasmerende impuls op het gebied van bewegend en effectief leren. Een praktische workshop die aansluit bij de kerndoelen, onderbouwd met belangrijke theorie over het nut van bewegen tijdens het leren en de groeiende resultaten die dat met zich meebrengt.
> Meer informatie over de algemene workshop bewegend leren


Specifieke workshops
Tijdens onze workshop over bewegend leren richten we ons op één vakgebied. Uit onze ervaring blijkt dat bewegen voordat je gaat lezen, spellen of rekenen, de concentratie bij de leerling verhoogt waardoor de leeropbrengsten omhoog gaan.
> Meer informatie over de specifeke workshop bewegend leren


Lesmateriaal 321Start!
321Start! is een samenwerking tussen BOERplay, JufJuf en Uitgeverij Zwijsen, gemaakt voor en door leerkrachten uit het basisonderwijs! Het is een compleet buiten(les)programma voor het primair onderwijs. Bij aanschaf ontvang u een workshop op maat van Jufjuf.
> Meer informatie over het lesmateriaal 321Start!