Individuele begeleiding van kinderen

Rietje Goosen geeft individuele begeleiding aan kinderen waarin het plezier in leren én leerresultaten centraal staan.

Doel
Samen met ouders en/of leerkracht de leerling zelf in ontwikkeling zetten, zodat het plezier in leren en de leerresultaten voorruit gaan.

Inhoud
Samen met ouder en kind kijken naar het totaalbeeld van de leerling. Vanuit de verschillende bouwstenen van ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch) zetten we een handelingsplan op. Een kind is niet alleen cognitieve intelligentie, motivatie of emotionele intelligentie. Er spelen tijdens de ontwikkeling omgevingsfactoren (ouders/verzorgers, school, buurt), aanleg maar ook karakter een rol.

Tijdens dit traject kan de nadruk liggen op:
- Cognitief: vakinhoudelijk rekenen, taal, spelling, leerstrategieën, planning, geheugen.
- Sociaal-emotioneel: inzicht in gevoelens van zichzelf, de ander en leren afstemmen op de omgeving, faalangsttraining examenvrees.
- Motorisch: fijne en grove motoriek, reflexen,slurffase symmetrie, lateralisatie, dominantie, handschriftverbetering, visuele training.

Werkwijze
Tijdens een telefonische intake waarin je de hulpvraag duidelijk maakt, kunnen we de mogelijkheden bespreken. Je kunt zowel op school als thuis advies krijgen. Rietje kan de leerlijnen mee uitzetten en/of de ontwikkeling bewaken. Rietje zal enkele keren met de leerling werken om te onderzoeken waar hiaten of kwaliteiten zitten, zodat we weten hoe en waar we aan willen werken.

Opbrengst
De leerling is weer eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Hij/zij heeft het plezier teruggevonden in ontwikkelen en leren. Door bewegend te leren, stimuleren we de samenwerking van de hersenen en komen kinderen sneller letterlijk in balans.

Omvang en kosten
Kosten voor leer- of adviesbegeleiding op school of thuis worden tijdens de telefonische intake besproken. In het algemeen werkt Rietje met een kort traject. Dat wil zeggen tussen de 5 en 10 afspraken.

Meer weten over de werkervaring en opleiding van Rietje? Kijk op LinkedIn.

Neem contact op met Rietje