Inschrijven voor training bewegend leren in de praktijk

Naam leerkracht

School

Groep

Geslacht
Man
Vrouw
Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres


Ik schrijf me in voor de onderstaande training:
  Bewegend leren in de praktijk op dinsdag 22 november 2016 van 17.00 tot 21.00 uur.

Uw vragen of opmerkingen:

     
Tot twee weken vóór aanvang van de bijeenkomst kunt u de deelname annuleren. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de fatuurdatum te worden voldaan.
Lees ook de verkoopvoorwaarden.