Inschrijven training rekenen: rekenbootcamp


Kosten voor de rekenbootcamp bedraagt € 35,- per persoon.

Naam deelnemer

Leeftijd

Groep

Geslacht
Jongen
Meisje
Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres


Ik schrijf me in voor de onderstaande training:
  De bootcamp tafels 1 t/m 5 en 10 op zaterdag 8 april 2017 van 9.00 tot 10.30 uur.
  De bootcamp tafels 6, 7, 8 en 9 op zaterdag 8 april 2017 van 9.00 tot 10.30 uur. 
  De bootcamp breuken en procenten op zaterdag 8 april 2017 van 11.00 tot 12.30 uur.
  De bootcamp tafels 1 t/m 5 en 10 op zaterdag 20 mei 2017 van 9.00 tot 10.30 uur.
  De bootcamp tafels 6, 7, 8 en 9 op zaterdag 20 mei 2017 van 9.00 tot 10.30 uur.
  De bootcamp tafels 1 t/m 5 en 10 op zaterdag 17 juni 2017 van 9.00 tot 10.30 uur.
  De bootcamp tafels 6, 7, 8 en 9 op zaterdag 17 juni 2017 van 9.00 tot 10.30 uur.

Uw vragen of opmerkingen:

     
Tot twee weken vóór aanvang van de bijeenkomst kunt u de deelname annuleren. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de fatuurdatum te worden voldaan.
Lees ook de verkoopvoorwaarden.