Workshops voor schoolteams

We hebben verschillende workshops ontwikkeld voor schoolteams in het basisonderwijs. Deze workshops dragen bij aan uitdagend, inspirerend onderwijs en zijn praktisch en goed inpasbaar op een studiedag die in het teken staat van opbrengstgericht leren, betrokkenheid bij leerlingen vergroten of krachtig onderwijs.

Rekenen

Wij bieden uw team maar ook individuele leerkrachten een enthousiasmerende impuls op het gebied van bewegend en effectief leren. Een praktische workshop die aansluit bij de kerndoelen, onderbouwd met belangrijke theorie over het nut van bewegen tijdens het leren en de groeiende resultaten die dat met zich meebrengt.
> Meer informatie over de workshop bewegend rekenen
> Download informatie over de workshop bewegend rekenen (pdf) Lezen

Tijdens onze workshop over bewegend leren komt het vak lezen aan bod. Uit onze ervaring blijkt dat bewegen voordat je gaat lezen, de concentratie bij de leerling verhoogt waardoor de leeropbrengsten omhoog gaan.
> Meer informatie over de workshop bewegend leren
> Download informatie over de workshop bewegend leren (pdf)Taal

Tijdens onze workshop over bewegend leren worden op het gebied van spelling, grammatica en taal veel voorbeelden gegeven met betrekking tot het combineren van lesstof en bewegen.
> Meer informatie over de workshop bewegend leren
> Download informatie over de workshop bewegend leren (pdf)