Rekenen

 
Workshops voor schoolteams en leerkrachten

Wij bieden uw team en ook individuele leerkrachten een enthousiasmerende impuls op het gebied van bewegend en effectief leren. Een praktische workshop die aansluit bij de kerndoelen, onderbouwd met belangrijke theorie over het nut van bewegen tijdens het leren en de groeiende resultaten die dat met zich meebrengt.
> Meer informatie over de workshop bewegend rekenen
> Download informatie over de workshop bewegend rekenen (pdf) 


Trainingen voor kinderen

Wij staan voor plezier en goede resultaten. De rekentrainingen zijn geschikt voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs. Ook helpen we kinderen met rekenproblemen en dyscalculie hun weg terug te vinden in het doolhof van rekenen.
> Meer informatie over de training rekenen: rekenbootcamp
> Download informatie over de training rekenen: rekenbootcamp (pdf)